09120288522

سیم و وارنیش

سیم و وارنیش


مقایسه کالا (0)

2,750تومان
سیم 14AWG همراه با مادگی تی کانکتور  .. . . .مطالب بیشتر
سیم جمع کن و استتار کننده کابل 10میل یک متری .. . . .مطالب بیشتر
سیم جمع کن و استتار کننده کابل 6 میل یک متری .. . . .مطالب بیشتر
13,000تومان
یک بسته نیم متری زوج مشکی و قرمز  ( در صورت سفارش بیش از یک بسته مقدار درخواستی به صورت پیوسته ارسال خواهد شد) سیم سیلیکونی با کیفیت بسیار بالا تعداد رشته درونی . . .مطالب بیشتر
10,000تومان
یک بسته نیم متری زوج مشکی و قرمز  ( در صورت سفارش بیش از یک بسته مقدار درخواستی به صورت پیوسته ارسال خواهد شد) سیم سیلیکونی با کیفیت بسیار بالا تعداد رشته درونی . . .مطالب بیشتر
7,000تومان
یک بسته نیم متری زوج مشکی و قرمز  ( در صورت سفارش بیش از یک بسته مقدار درخواستی به صورت پیوسته ارسال خواهد شد) سیم سیلیکونی با کیفیت بسیار بالا تعداد رشته درونی . . .مطالب بیشتر
5,000تومان
یک بسته نیم متری زوج مشکی و قرمز  ( در صورت سفارش بیش از یک بسته مقدار درخواستی به صورت پیوسته ارسال خواهد شد) سیم سیلیکونی با کیفیت بسیار بالا تعداد رشته درونی . . .مطالب بیشتر
3,600تومان
یک بسته نیم متری زوج مشکی و قرمز  ( در صورت سفارش بیش از یک بسته مقدار درخواستی به صورت پیوسته ارسال خواهد شد) سیم سیلیکونی با کیفیت بسیار بالا تعداد رشته درونی . . .مطالب بیشتر
2,400تومان
یک بسته نیم متری زوج مشکی و قرمز  ( در صورت سفارش بیش از یک بسته مقدار درخواستی به صورت پیوسته ارسال خواهد شد) سیم سیلیکونی با کیفیت بسیار بالا تعداد رشته درونی . . .مطالب بیشتر
هسته فیلتر tdk ضد نوییز   .. . . .مطالب بیشتر
وارنیش 6mm قرمز   .. . . .مطالب بیشتر
وارنیش 7میلی متری 10 سانتی   .. . . .مطالب بیشتر
وارنیش سایز 3 مشکی یک متری 3mm   .. . . .مطالب بیشتر
وارنیش سایز 3.5 مشکی یک متری 3.5mm   .. . . .مطالب بیشتر