ملخ

در این دسته بندی . تمامی ملخ های موجود و مورد استفاده در مولتی روتور قرار دارد . همچنین بالانسر های موجود برای ملخ در این دسته قرار دارد . 

 


تصحیح جستجو